top of page

Eksempler på tilstander vi behandler og utreder

 • Nesetetthet

 • Epistaxis

 • Allergi

 • Akutt sinusitt

 • Kronisk sinusitt

 • Skjev skillevegg

 • Hovne slimhinner

 • Rhinitt

 • Conchotomi

 • Søvnregistrering (polygrafi) 

 • Hørselscreening

 • Høreapparat tilpasning

 • Trykk og dottfornemmelse

 • Tubedysfunksjon

 • Tinnitus

 • Andre hørselsrelaterte sykdommer

 • Svimmelhet

 • Akutte og kroniske halsinfeksjoner

 • Vurdering behov for tonsillectomi

 • Kronisk laryngit

 • Stemmebåndslidelser

 • heshet

 • Godartede og ondartede kuler 

 • Svimmelhet

 • Biopsi i ØNH gebetet

 • Klipping av tungebånd

bottom of page