top of page

Eksempler på tilstander vi behandler og utreder

 • Nesetetthet

 • Neseblødning

 • Allergi

 • Akutt/kronisk Bihulebetennelse

 • Skjev skillevegg

 • Rennende nese

 • Conchotomi (reduksjon av nesemuslinger)

 • Søvnregistrering (polygrafi) 

 • Aktinisk keratose i ØNH området

 • Akutte og kroniske halsinfeksjoner

 • Vurdering mandler

 • Kronisk laryngitt (hals irritasjon)

 • Stemmebåndslidelser

 • Heshet

 • Godartede og ondartede kuler 

 • Biopsi i ØNH gebetet

 • Vurdering av tungebånd

 • Hørselscreening

 • Høreapparat tilpasning 

 • Trykk og dottfornemmelse

 • Tubedysfunksjon

 • Tinnitus

 • Andre hørselsrelaterte sykdommer

 • Svimmelhet

bottom of page