top of page

KONTAKT OSS

For å få time hos Solbakken Øre-Nese-Hals må man ha en henvisning.

 

Dette kan sendes elektronisk eller via post.

Telefonnummer: 22 53 51 01

Telefontider:

Mandag til Torsdag : 09:00 - 11:00

Fredag : Stengt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at personsensitiv informasjon ikke skal sendes på e-post og at dette er avsenders ansvar.

Medisinske spørsmål blir ikke besvart

 

NB: Timer må avbestilles senest 24t (gjelder virkedager) i forveien, etter dette påløper gebyr.
Gebyret for uteblivelse fra time eller for sen avbestilling dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19. om folketrygd § 5-3.
Slik betaling vil altså også kreves av pasienter som ellers er fritatt for betaling av egenandel, f.eks barn, du har frikort eller er gravid.

Egenandel:
Egenandel er  386 kr for personer 16 år og eldre, og kr. 0 for personer med frikort eller under 16 år. Dessuten eventuelt et mindre tillegg for bruk av engangsutstyr, medikamenter, prøvetaking og tilsvarende. 


Allergitabletter:
Dersom du kommer for mulig allergi, halsplager, snorking eller bihuleproblematikk og bruker allergitabletter, må disse ikke tas siste 7 dager før konsultasjonen.

 

Tolk:
Hvis du trenger tolk, gi oss beskjed slik at vi kan bestille tolketjeneste. (If you need an interpreter, please let us know beforehand)
Pårørende:
Vi ber om at du ikke har med flere pårørende, da vårt venterom ikke er dimensjonert for dette.

 

Kontakt oss:

Sendt!!

bottom of page